Saturday, December 2, 2017

Duit dan usaha

Kalo dulu
Usaha pencetus kekayaan dunia
Sekarang
Tebalnya duit
Itulah penunjuk keangkuhan kuasa

Kalo dulu
Sistem barter urusan perniagaan
Pertukaran barang mengikut keperluan
Sekarang
Hanya jenama penentukan keinginan

No comments: