Sunday, April 24, 2011

SaaT yang memilukaN
semakin GagaH menghamPiri...
walaUpun sepantas Kilat cuba HindarI
SemegaH angin TAufan ia menGhampiri

TitisaN mutiAra..
seMakin Lama mula membuaT sunGai
Di persisIran Pipi
taNpa segan silu...

SaraF neuroN
senTiasa menaFsir
tanPa jemu
Tanpa henti
walaUpun tikA Mata tertuTup
serIng ia MencipTa segaLa imPian

biBit peRbuaLan muLa menGhantui
masA dePan menJadi SinoPsisnYa
peLbagaI anGan-anGan ditaBurkan
NaMun...
TerlaKsanakah seperTi yang terucaP
aTau hanYa suAtu dogengaN
seBagaI penghibur dikaLa santaI...

TetApi
WalaU hati Gundah GUlana
kepErcaYaan baGaikan sungai yang terBelaH
izInkan dogengaN menjadI reaLiti
supaYa mimpI daPaT digaPai
beRsaMa peNglipur Lara yanG sentiasA DihaTi

PelanGI mula MenaRi..
taTkala Hujan semakIn menyembunYi
perPisahan Sudah meNiti
taTkala PertemUan tiDak diseDari

.............................
TidaK terkaTa di beNak haTi...
T_T

No comments: